Det gamla huset på Domneberget

Det gamla huset på Domneberget

Ett öde hus som stod och åldrades i fred.
Huset låg högt upp på en kulle och det kan vara orsaken till att det fick vara i fred så pass länge.
2007 så brann dock huset ned/upp.
I dag, 2013, har tomten röjts upp och alla spår av hus och fordon är borta.
//Hasse